SATURN (YARGIDA ZAMAN YÖNETİMİ) PROJESİ

(ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI)      Ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi’nin bir kuruluşu olan Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından üye ülkelerde yargının etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla 2007 yılında kısa adıyla SATURN (Study and Analysis of Judicial Time Use Research Network) olan bir merkez kurulmuştur.

      SATURN çalışmalarının yürütüldüğü bu merkezde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6’ncı maddesi ile korunan “makul süre içerisinde adil yargılama hakkı”nı ihlalin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla SATURN merkezi üye ülkelerden örnek adliyeler seçerek bu adliyelerdeki davalar ve bu davalarla ilgili zaman yönetimi ile ilgili bilgi toplamakta, bu bilgileri analiz ederek öneriler geliştirmekte ve adliyelerle adli zaman yönetimi konusunda ortak çalışmalar yürütmektedir.

       Erzurum Adliyemiz, 01 Eylül 2013 tarihi itibariyle “Yargıda Zaman Yönetimi” projesi kapsamında çalışmalara başlamış, bu süreden sonra hedeflenen makul süreler altına inilerek dosyalar karara bağlanmıştır.

       Adliyemizce, proje kapsamında belirli zaman aralıklarında Cumhuriyet Savcılarımız, Hakimlerimiz, Yazı İşleri Müdürlerimiz, Zabıt Katiplerimiz ve diğer paydaş kurumlar ile toplantılar yapılarak projenin verimli ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi sağlanmaktadır.

 

İletişim Bilgilerimiz

Telefon : 0442 235 75 35 (Dahili:1233 )

Faks : 0442 235 75 48

E-Posta : ab126117@adalet.gov.tr

Adres : Erzurum Adliyesi Zemin Kat Saturn Projesi Bürosu