ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANIMIZ

Ömer Özgür ERCAN
2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı